kolla kolla jag är dum i huvudet.

Efter skolan träffade jag fin-Nora ett litet slag.
Sedan begav jag mig mot Tjurbergsgatan hem till Magnus.
Och där lagades det middag med de eminentaste personerna. Utmärkt torsdagseftermiddag och kväll.
Upp