Plast, rök och sprit i din mun

Nu har jag varit konstant trött i en hel vecka. Därför ska jag titta på Mauro & Pluras kök - och dö ungefär sjutusen gånger om. Och drömma om att jag sitter bredvid Plura och diskuterar gud och sjunger med Markus och Mauro och fimpar på golvet och i tallriken.
Upp